Rodziciele, które podczas ograniczenia działania placówek wychowawczych opiekują dzieci, mogli dążyć o wsparcie finansowe. Zakład Ubezpieczeń Społecznych postanowił, że pomoc finansowa została przyznana do 24 grudnia co powoduje, że w wigilię sfinalizuje się pomoc rodzicielom.

ZUS powiadomił, że wsparcie zostaje kontynuowane wyłącznie do wigilii. W takim razie należy zwrócić uwagę, które rodziciele mogą dostać zgodę na wniosek o takiej pomocy.


Z powodu kontynuacji dystansowych zajęć do 3 stycznia przyszłego roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że wsparcie finansowe zostanie kontynuowane do 24 grudnia 2020.

Na stronie gov.pl opublikowano lista osób, które mogą się spodziewać pomocy finansowej:

  • nieczynne w związku z koronawirusem żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko,
  • otwarcia tych placówek, gdy nie są w stanie one nadać opieki ich w związku zmienionego działania podczas pandemii koronawirisu lub
  • niemożliwości nadania opieki przez nianię lub braku możliwości sprawowania opieki przez dziennego opiekuna w związku z koronawirusem

Zwrócimy uwagę, że wsparcie w związku z nieczynną placówką, do której uczęszcza dziecko, jednak także w sytuacji ich otwarcia, gdy nie są wstanie one nadać opieki, niania lub inny opiekun nie może sprawować opieki w związku z koronawirusem, nadaję się ubezpieczonym opiekunom dzieci:

  • do 16 roku życia, mającym orzeczenie o niepełnosprawności,
  • do 18 roku życia, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • oraz do 24 roku życia, z orzeczeniem o konieczności kształcenia specjalnego.

O wsparcie finansowe będzie mógł dążyć każdy rodzic, ale nie każdemu będzie on nadany

W pierwszej sytuacji negatywnego rozpatrzenia wniosku może nastąpić w chwili jeśli drugi z rodziców może nadać dziecku opiekę, np. gdy nie ma pracy lub ma urlop. W drugiej sytuacji może dojść do negatywnego rozpatrzenia wniosku, gdy placówka zapewni dziecku opiekę, a rodzic z niej skorzysta.

Należy zwrócić uwagę również dla kogo zaplanowane są zajęcia opiekuńcze w placówkach. Szkoły mają obowiązek zaplanować zajęcia dla uczniów z klas I-III osób pracujących w medycynie, i również spełniających potrzeby społecznościowe z powodu z walką z COVID-19.
Minister Zdrowia Adam Niedzielski ogłosił, że rząd zamierza się powoli wprowadzić zajęcia stacjonarne dla uczniów z klas od I do III już po feriach, ale wszystko jest związane ze stanem epidemiologicznym w Polsce.

Jak informował portal „Wiesz”: Próba Wytrzymałości. Co Stało Się Ze Związkiem Kate I Williamem W Ciągu Ostatniego Roku

Przypomnij sobie: Agata Duda Zaangażowała Się W Mikołajkową Akcję. Skontaktowała Się Również Z Rodziną Nieuleczalnie Chorego Dziecka